Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii

Persoanele prejudiciate prin accidente de vehicule neasigurate pentru riscuri de răspundere civilă sau produse de autori neidentificaţi se pot adresa Fondului de Protecție a Victimelor Străzii (FPVS) pentru plata despăgubirilor.

FPVS este o asociaţie cu personalitate juridică distinctă, înfiinţată în anul 2006, având ca membri toate societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă a autovehiculelor (RCA).

Atribuţiile FPVS, consacrate în Directivele europene şi preluate în legislaţia internă prin norme emise de CSA, sunt următoarele:
• organism de plată a despăgubirilor către persoanele prejudiciate prin accidente de vehicule neasigurate pentru riscuri de răspundere civilă sau cu autori neidentificaţi;
• centru de informare;
• organism de compensare.

Acest organism este creat şi funcţionează în toate statele membre ale Spaţiului Economic European şi în Elveţia şi este denumit fond de garantare. În România, la fel ca și în Italia, acest organism este denumit Fond de Protecţie a Victimelor Străzii.

În calitate de Organism de plată a despăgubirilor, FPVS este destinat plăţilor de despăgubiri pentru vătămări corporale sau decese, dacă autorul a rămas neidentificat, respectiv plăţilor de despăgubiri pentru avarierea ori distrugerea de bunuri şi vătămări corporale sau decese, dacă vehiculul, respectiv tramvaiul, a fost neasigurat.

Pentru a face cunoscute atribuţiile sale, FPVS a pregătit și tipărit materiale informative – postere şi pliante în colaborare cu CSA, cu Direcţia Poliţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi cu Biroul Poliţiei Rutiere din Bucureşti încă din anul 2007.

Posterele şi pliantele conţin informaţii utile cu privire la drepturile cetăţenilor de a fi despăgubiţi în cazul în care sunt prejudiciaţi prin accidente de vehicule cu autor necunoscut sau fără asigurare de răspundere civilă auto.

Pliantele sunt distribuite la nivel naţional, prin campania “Direct la ţintă”, cu ajutorul Poliţiei Rutiere şi al membrilor Fondului, direct persoanelor aflate în situaţia de a le fi garantată despăgubirea din Fond.

FONDUL DE PROTECŢIE A VICTIMELOR STRĂZII
Str. Vasile Lascăr 40-40 bis, et. 5, RO – 020502, sector 2, Bucureşti
Tel: 0213001880; 0318053406; 0318053407
Fax: 0213123182
office@fpvs.ro ; www.fpvs.ro