Alege tipul de asigurare

Asigurare locuinta

Valabilitate polita/locatia asigurata

Data de inceput *:

Asigurare bunuri (max 10% din SA) *:

 Da Nu
euro

Tip Locuință *:

 Urban casa Rural casa Urban bloc Rural bloc

Tip structura *:

 Beton Caramida Beton armat BCA Mixta (zidarie+ lemn)

m2Informatii asigurat

 Pers. fizica Pers. juridica
Adresa imobil este identica cu cea a asiguratului?

 Da Nu

Contractantul este identic cu asiguratul?

 Da Nu

Plata polita/cesiune:Campurile cu * sunt obligatorii

Asigurarea obligatorie de locuinta

Conform Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115/15.02.2011, persoanele fizice si juridice sunt obligate sa isi asigure toate constructiile cu destinatia de locuinta, din mediul urban sau rural, aflate in proprietatea acestora si inregistrate in evidenţele organelor fiscale. Aceasta obligativitate se refera la asigurarea pentru dezastrele naturale.

Tot din legea menționată putem afla si ce se intelege prin dezastru natural. Conform art.2, lit.b) prin dezastru natural se înțelege: cutremure de pământ, alunecări de teren şi inundaţii, ca fenomene naturale.

Asigurările obligatorii ale locuințelor sunt emise exclusiv de societatea de asigurare POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR S.A. (PAID), înființată în temeiul Legii nr.260/2008 și autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (detalii despre societate sunt disponibile pe site-ul PAID, www.paidromania.ro).

Aceasta înseamnă că, în caz de daune produse de cutremur, alunecări de teren sau inundații manifestate ca fenomene naturale, proprietarul locuinței asigurate prin PAD (polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale) va fi despăgubit de PAID.

Riscurile acoperite prin polița obligatorie de asigurare PAD = cutremure, alunecări de teren și inundații, manifestate ca fenomene naturale

Rețineți: Legea permite acordarea de despăgubiri numai pentru acele daune care au rezultat din manifestarea unuia/unora dintre cele 3 riscuri, nu și din cauza altor fenomene (naturale sau cauzate de om). Asigurarea obligatorie emisă de PAID acoperă daunele și la locuințele situate în zonele în care s-au făcut exploatări şi prospecţiuni miniere sau petroliere, dar şi lucrări edilitare, cu condiția ca aceste daune să fi fost provocate de riscurile de cutremur, alunecare de teren și/sau inundații, manifestate ca fenomene naturale, și nu din alte cauze.

 

Procedura de constatare a daunelor și de plată a despăgubirilor este prevăzută de Legea nr.260/2008, republicată, și de Normele privind constatarea, evaluarea şi lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, puse în aplicare prin Ordinul CSA nr.7/2009.

Condițiile de asigurare (suma asigurată, prima de asigurare, riscurile acoperite, excluderile, procedura de constatare a daunelor și de plată a despăgubirilor etc) sunt cele prevăzute de Legea nr.260/2008, republicată, precum și de Normele privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, puse în aplicare prin Ordinul CSA nr.5/2009, modificate și completate prin Ordinul CSA nr.10/2010.

Suma asigurată prin polița obligatorie PAD (adică suma maximă a despăgubirii) este 10.000 euro (pentru o primă de asigurare de 10 euro/an) sau de 20.000 euro (pentru o primă de asigurare de 20 euro/an), în funcție de tipul locuinței.

Polițele obligatorii PAD au un format standard prevăzut de legislația în vigoare, iar principalele elemente care le distinge de polițele de asigurări facultative sunt: în partea de sus este trecută denumirea societății S.C. POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR S.A., precum și mențiunea “Asigurarea obligatorie a locuinței în baza Legii nr.260/2008”.

În prezent, polițele obligatorii PAD sunt vândute prin intermediul celor 13 societăți de asigurare care sunt acționari ai PAID și anume:

 • ABC ASIGURARI-REASIGURARI S.A.
 • GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. (denumire anterioară ASIGURARE REASIGURARE ARDAF S.A.
 • CARPATICA ASIG S.A.
 • CERTASIG – SOCIETATE DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.A.
 • CREDIT EUROPE ASIGURARI – REASIGURARI S.A.
 • EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.
 • GENERALI ASIGURARI S.A. - RADIATĂ în urma fuziunii cu S.C. Asigurare Reasigurare ARDAF S.A.
 • GRAWE ROMANIA ASIGURARE S.A.
 • GROUPAMA ASIGURARI S.A.
 • PLATINUM ASIGURARI REASIGURARI S.A.
 • SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A.
 • SOCIETATEA DE ASIGURARE SI REASIGURARE CITY INSURANCE S.A.
 • UNIQA ASIGURARI S.A

Potrivit deciziei luate în data de 12 iulie 2011 de către Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), PAID se va implica în mod direct în vânzarea polițelor obligatorii PAD.

PAID va realiza acest lucru prin încheierea de protocoale de colaborare cu autoritățile statului sau alte entități implicate în gestionarea programului național de asigurare obligatorie a locuințelor (cum ar fi primăriile, asociațiile de proprietari etc.), astfel încât proprietarii de locuințe să poată încheia direct la aceștia polițele PAD.

 

Prin încheierea unei asigurări facultative a locuinței, cu condiția ca aceasta să ofere acoperire și împotriva celor 3 riscuri de dezastre naturale prevăzute de Legea nr.260/2008, republicată

Asigurările facultative pot fi emise de societățile de asigurare autorizate în acest sens de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (cu excepția PAID) sau de societățile de asigurare autorizate în alte state membre UE care desfășoară activitatea în România în baza liberei circulații a serviciilor sau a dreptului de stabilire.

Aceasta înseamnă că, în caz de daune produse de cutremur, alunecări de teren sau inundații manifestate ca fenomene naturale, proprietarul locuinței asigurate facultativ va fi despăgubit de societatea cu care a încheiat contractul de asigurare (cu condiția ca aceste riscuri să fie acoperite prin contract).

Riscurile acoperite prin asigurarea facultativă a locuințelor = cele prevăzute în contractul de asigurare pe care îl încheiați cu societatea de asigurare pentru care ați optat. Atenție: Obligația de asigurare a locuinței prevăzută de Legea nr.260/2008, republicată, este respectată numai dacă printre riscurile acoperite de asigurarea facultativă se numără cele 3 riscuri de dezastru natural definite de lege, respectiv cutremure, alunecări de teren și inundații, manifestate ca fenomene naturale. Vă recomandăm să citiți cu atenție contractul de asigurare, pentru a vă asigura că riscurile împotriva cărora doriți să vă asigurați locuința sunt incluse.

 

Constatarea daunelor, stabilirea cuantumului despăgubirilor și plata acestora se vor face în conformitate cu prevederile contractului de asigurare, acceptat și semnat de asigurat.

 

Condițiile de asigurare (suma asigurată, prima de asigurare, riscurile acoperite, excluderile, procedura de constatare a daunelor și de plată a despăgubirilor etc) sunt stabilite prin contractul încheiat de asigurat cu societatea pentru care optează. Atenție: Aceste condiții pot diferi de la o societate de asigurare la alta.

Societățile de asigurare autorizate de CSA să practice clasa de asigurări de incendiu și alte calamități naturale, în cadrul căreia pot dezvolta și oferi clienților asigurări facultative de locuințe, sunt:

 • ABC ASIGURARI-REASIGURARI S.A.
 • ALLIANZ – TIRIAC ASIGURARI S.A.
 • GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. (denumire anterioară ASIGURARE REASIGURARE ARDAF S.A.)
 • ASIGURARE REASIGURARE ASIMED S.A.
 • ASIGURAREA ROMANEASCA – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
 • ASITO KAPITAL S.A.
 • ATE INSURANCE ROMANIA S.A.
 • BCR ASIGURARI VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
 • CARPATICA ASIG S.A.
 • CERTASIG – SOCIETATE DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.A.
 • COMPANIA DE ASIGURARI – REASIGURARI EXIM ROMANIA (CARE – ROMANIA) S.A.
 • CREDIT EUROPE ASIGURARI – REASIGURARI S.A.
 • EFG EUROLIFE ASIGURARI GENERALE S.A.
 • EUREKO ASIGURARI S.A.
 • EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.
 • FATA ASIGURARI S.A.
 • FORTE ASIGURARI REASIGURARI S.A.
 • GARANTA  ASIGURARI S.A.
 • GENERALI ASIGURARI S.A. - RADIATĂ în urma fuziunii cu S.C. Asigurare Reasigurare ARDAF S.A.
 • GRAWE ROMANIA ASIGURARE S.A.
 • GROUPAMA ASIGURARI S.A.
 • OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
 • ONIX ASIGURARI S.A.
 • PLATINUM ASIGURARI REASIGURARI S.A.
 • SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE – REASIGURARE ASTRA S.A.
 • SOCIETATEA DE ASIGURARE – REASIGURARE LIG INSURANCE S.A.
 • SOCIETATEA DE ASIGURARE SI REASIGURARE CITY INSURANCE S.A.
 • SOCIETATEA DE ASIGURARI CHARTIS ROMANIA S.A. - RETRASĂ autorizaţia de funcţionare
 • UNIQA ASIGURARI S.A.

Precizare: societățile de asigurare autorizate în alte state membre ale Uniunii Europene, care desfășoară activitatea în România în baza liberei circulații a serviciilor sau a dreptului de stabilire, sunt supuse supravegherii autorităților din statele de origine. Societățile care au notificat intenția de a desfășura activitate de asigurare în România poate fi consultată în secțiunea Protecția consumatorilor/Verificați societatea/Asigurători şi intermediari SEE.

Asigurările facultative pot fi vândute de societăți și prin intermediul brokerilor de asigurare autorizați de CSA sau al altor intermediari în asigurări cu care acestea colaborează.

Vă recomandăm să accesați Registrul asigurătorilor și brokerilor de asigurare și/sau Registrul intermediarilor, pentru a verifica intermediarul care vă adresează o ofertă de asigurare în numele unei societăți de asigurare autorizate în România.

Nerespectarea obligației de asigurare a locuinței împotriva riscurilor de cutremur, alunecări de teren și inundații, manifestate ca fenomene naturale, reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.260/2008, republicată.

Potrivit aceleiași legi, constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prin amendă se fac de către primari şi de către persoanele împuternicite în acest scop de aceştia.

Atenție: Proprietarii de locuințe neasigurate vor suporta singuri pagubele, având în vedere faptul că, în conformitate cu dispozițiile legii mai sus menționate, nu se vor acorda niciun fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuinţelor în cazul producerii unuia dintre cele 3 riscuri de calamități naturale.

Rolul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în ceea ce privește asigurarea locuințelor. Potrivit dispozițiilor Legii nr.260/2008, republicată, ale Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale normelor emise în aplicarea legii, atribuțiile legale ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în domeniul asigurărilor de locuințe sunt:

 • de a reglementa modul de funcționare a mecanismului de asigurări obligatorii, din punct de vedere tehnic;
 • de a supraveghea, din punct de vedere prudențial, activitatea desfășurată de PAID;
 • de a supraveghea, din punct de vedere prudențial, activitatea tuturor celorlalte societăți de asigurare care încheie polițe facultative de asigurare.